Najnowsze posty

Zasady bezpieczeństwa COVID 19

Zasady Bezpieczeństwa obowiązujące w ST TWIST, w związku z COVID 19. 

Dokonanie zapisu na zajęcia lub zapłata za nie, są równoznaczne z akceptacją „zasad bezpieczeństwa” oraz regulaminu ST Twist: 

1. Zostań w domu jeśli:

  • Zaobserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej, nie czujesz się dobrze, odczuwasz bóle mięśni, masz gorączkę, katar, kaszel itp.
  • Jesteś objęty kwarantanną lub izolacją
  • Miałeś w ciągu 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID 19.

2. ST Twist Zapewnia środki niezbędne do mycia i dezynfekcji rąk.

3. Po wejściu i przy wyjściu ze ST TWIST obowiązuje dezynfekcja.

4. Na terenie ST TWIST : w biurze, holu, szatniach – załóż maseczkę lub przyłbicę. Uczestnicy zajęć instruktorzy zdejmują maseczki lub przyłbice po wejściu na salę taneczną i zakładają je wychodząc z sali.

5. W trakcie zajęć staramy się zachowywać bezpieczną odległość około 1,5 m od pozostałych uczestników zajęć.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia nie wcześniej niż 5 min przed ich rozpoczęciem. 

7. Szatnie stanowią ciąg komunikacyjny, w związku z tym nie można w nich przesiadywać.

8. Ze względu na wymieniające się grupę prosimy o punktualne odbieranie dzieci z zajęć lub punktualne opuszczanie studia.

9. Dzieci do lat 6 mogą być przeprowadzane do studia i odbierane przez rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję.

10. Na terenie studia mogą znajdować się tylko osoby biorące udział w zajęciach. Wyjątek stanowią rodzice / opiekunowie dzieci do lat 6 (z jednym dzieckiem do lat 6, może przebywać tylko jeden opiekun).